coach-icon-2

Szkolenia dla firm sprzątających

1470776206_user_edit

Szkolenia dla Administratorów i Kierowników obiektów,  firm prywatnych, instytucji budżetowych, wyższych uczelni, banków, zarządców nieruchomości, administratorów obiektów przemysłu spożywczego

1470775818_user_accept

Dedykowane zarówno dla pracowników firm sprzątających, jak i osób starających się o pracę w firnie sprzątającej

1470775922_user_add

Zapewniamy fachowe szkolenia z obsługi sprzętu i urządzeń czyszczących, merytoryczne doradztwo i rzetelne wsparcie przy wyborze sprzętu sprzątającego

1470776076_file_upload

Przedstawiam uczestnikom temat marketingu, czyli jak sprzedawać usługi sprzątania i jak zdobywać klientów.

Zapraszamy Państwa do odbycia szkolenia i kursu profesjonalnego sprzątania, których tematykę prezentujemy poniżej:

         PROBLEMATYKA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 • czym jest sprzątanie profesjonalne
 • rola personelu sprzątającego
 • rozpoznawanie i charakterystyka występujących zanieczyszcze

 

        PODSTAWOWE TECHNOLOGIE

        SPRZĄTANIA

 • ręczne technologie sprzątania posadzek
 • maszynowe technologie sprzątania posadzek
 • sprzątanie sanitariatów
 • mycie powierzchni szklanych
 • Informacja o przepisach bhp w podstawowych procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej

 

        ORGANIZACJA PROCESÓW SPRZĄTANIA W ZALEŻNOŚCI

        OD RODZAJU OBIEKTU

 • dobór kadry sprzątającej
 • zastosowanie odpowiedniej technologii
 • dobór maszyn i urządzeń
 • dobór środków chemicznych
 • zasady prowadzenia szkolenia obiektowego

 

         ZAPOBIEGANIE NADMIERNYM ZABRUDZENIOM

         W SPRZĄTANYCH OBIEKTACH

 • dobór kadry sprzątającej
 • zastosowanie odpowiedniej technologii
 • dobór maszyn i urządzeń
 • dobór środków chemicznych
 • zasady prowadzenia szkolenia obiektowego

 

        ŚRODKI CHEMICZNE ICH

        RODZAJE I ZASTOSOWANIE

 • skala pH
 • środki alkaliczne
 • środki kwaśne
 • różnice między chemią popularną a profesjonalną ( koncentraty)
 • przygotowanie roztworów roboczych

 

      SPRZĄTANIE PROFESJONALNE

 • Zasady sprzątania pomieszczeń biurowych
 • Zabezpieczanie i utrzymywanie czystości na posadzkach z tworzyw sztucznych
 • Czyszczenie dywanów i wykładzin
 • Konserwacja i czyszczenie posadzek kamiennych

 

RODZAJE OBIEKTÓW I SPECYFIKA ICH SPRZĄTANIA

 • pomieszczenia biurowe
 • obiekty przemysłowe
 • obiekty służby zdrowia
 • hipermarkety

 

1470778388_pen_stroke_sketch_doodle_lineart_104

DLACZEGO WARTO SIĘ SZKOLIĆ W PROFESJONALNYM SPRZĄTANIU?

Jeśli chcesz obniżyć koszt sprzątania swojego obiektu (szkoły, szpitala, hotelu, zakładu) przy zachowaniu tych samych, jak nie lepszych efektów, skieruj personel na odpowiednie szkolenia i kursy z profesjonalnego sprzątania.

Większość z nas uważa, że sprzątanie jest prostą czynnością. Jednakże sprzątanie profesjonalne obiektów eksploatowanych przez większą liczbę użytkowników, zdecydowanie się różni. Wymaga ono od personelu odpowiedniej wiedzy na temat narzędzi pracy oraz znajomości odpowiednich technik. 

Większość z nas uważa, że sprzątanie jest prostą czynnością. Jednakże sprzątanie profesjonalne obiektów eksploatowanych przez większą liczbę użytkowników, zdecydowanie się różni. Wymaga ono od personelu odpowiedniej wiedzy na temat narzędzi pracy oraz znajomości odpowiednich technik. 

DZIĘKI NASZYM SZKOLENIOM I KURSOM DOWIESZ SIĘ:

icon-10
info small

JAK SPRZĄTAĆ PROFESJONALNIE

info small

JAK OBNIŻYĆ KOSZTY SPRZĄTANIA OBIEKTÓW

info small

JAK ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ PRACY PERSONELU

info small

JAK UZYSKAĆ LEPSZY EFEKT SPRZĄTANIA

info small

JAK ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO I POSTĘPOWAĆ EKOLOGICZNIE W TRAKCIE SPRZĄTANIA

icon-10
info small

JAK SPRZĄTAĆ PROFESJONALNIE

info small

JAK OBNIŻYĆ KOSZTY SPRZĄTANIA OBIEKTÓW

info small

JAK ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ PRACY PERSONELU

info small

JAK UZYSKAĆ LEPSZY EFEKT SPRZĄTANIA

info small

JAK ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO I POSTĘPOWAĆ EKOLOGICZNIE W TRAKCIE SPRZĄTANIA

Pełną informację uzyskasz pod numerm 601 799 039